Стан надходження заяв

Спеціальність / Освітня програма Кількість заяв Списки
012 Дошкільна освіта / Дошкільна освіта та англійська мова 14
013 Початкова освіта / Початкова освіта та англійська мова 29
014 Середня освіта / Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти 0
014 Середня освіта / Англійська та німецька мови й зарубіжна література в закладах освіти 13
014 Середня освіта / Англійська та французька мови й зарубіжна література в закладах освіти 0
014 Середня освіта / Німецька та англійська мови й зарубіжна література в закладах освіти 0
014 Середня освіта / Середня освіта (Історія) 0
014 Середня освіта / Середня освіта (Математика та інформатика) 0
014 Середня освіта / Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 6
014 Середня освіта / Середня освіта (Хімія) 2
014 Середня освіта / Середня освіта (Географія) 0
014 Середня освіта / Середня освіта (Фізика, астрономія та інформатика) 0
014 Середня освіта / Інформатика в закладах освіти 0
014 Середня освіта / Середня освіта (Фізична культура) 5
016 Спеціальна освіта / Спеціальна освіта. Логопедія 71
017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт 11
022 Дизайн / Дизайн 0
025 Музичне мистецтво / Музичне мистецтво 0
032 Історія та археологія / Історія та археологія 0
033 Філософія / Філософія. Релігія та сучасні суспільні процеси 0
035 Філологія / Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська 0
035 Філологія / Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно) 13
035 Філологія / Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно) 0
035 Філологія / Прикладна лінгвістика (англійська мова та діджиталізована комунікація) 0
053 Психологія / Психологія. Психічне здоров’я особи та спільноти 50
053 Психологія / Сімейна психологія 40
061 Журналістика / Журналістика. Медіакомунікації 0
073 Менеджмент / Менеджмент організацій та адміністрування 0
073 Менеджмент / Управління закладами освіти та організаціями 4
091 Біологія та біохімія / Біологія 0
101 Екологія / Екологія та екологічна освіта 0
102 Хімія / Хімія з основами викладання 0
104 Фізика та астрономія / Фізика та астрономія 0
111 Математика / Математика 0
122 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки 0
231 Соціальна робота / Соціальна робота. Соціальна педагогіка 9
241 Готельно-ресторанна справа / Готельно-ресторанний бізнес 0
281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування 22

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022