Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Денна 1310 Перейти
Заочна 388 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022