Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Денна 886 Перейти
Заочна 289 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022