Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Денна 2318 Перейти
Заочна 237 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022