Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Денна 2072 Перейти
Заочна 153 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022