Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Вечірня 17 Перейти
Денна 46 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022