Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Вечірня 13 Перейти
Денна 22 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022