Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Денна 196 Перейти
Заочна 158 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022