Стан надходження заяв

Форма здобуття освіти Кількість заяв
Денна 123 Перейти
Заочна 128 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022