Стан надходження заяв

Освітній ступінь Кількість заяв

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022