Стан надходження заяв

Освітній ступінь Кількість заяв
Бакалавр 2225 Перейти
Бакалавр (СТН) 354 Перейти
Магістр 1175 Перейти
Доктор філософії 63 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022