Стан надходження заяв

Освітній ступінь Кількість заяв
Бакалавр 2487 Перейти
Бакалавр (СТН) 237 Перейти
Доктор філософії 33 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022