Стан надходження заяв

Освітній ступінь Кількість заяв
Бакалавр 2552 Перейти
Бакалавр (СТН) 244 Перейти
Доктор філософії 36 Перейти
Магістр 1699 Перейти

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022